Missie, visie & doel

Missie, visie & doel

Missie

Onze missie is leerlingen de mogelijkheid bieden om zich op hun eigen niveau maximaal te ontplooien, zodat ze klaar zijn voor hun toekomst. Wij geven onze leerlingen voldoende vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfkennis mee. De volgende stap is dat zij als complete mensen hun bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

Visie

Onze visie heeft als basis dat goed onderwijs uit veel meer bestaat dan het nastreven van leerresultaat. We stemmen ons onderwijs af op de behoeftes van leerlingen vanuit een gepersonaliseerde, gedifferentieerde en ontwikkelingsgerichte houding. Daardoor verwerven leerlingen een stevige basis van kennis, vaardigheden en algemene ontwikkeling. Op deze wijze ontwikkelen zij een positieve instelling ten opzichte van zichzelf, het eigen leren, anderen en de omgeving. Alle scholen van Christiaan Huygens College geven hieraan hun eigen kleur en invulling.

Doel

Goed onderwijs is het resultaat van een goede samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. We bouwen een cultuur waarin we een onderzoekende houding stimuleren en eigenaarschap en verantwoordelijkheid op alle niveaus neerleggen op een zodanige wijze dat er door de gehele school een ontwikkelingsgericht leerklimaat ontstaat.

Docenten spannen zich in om samen met de leerling en de ouders de juiste mix te vinden. Docenten kennen het ontwikkelingspotentieel van hun leerlingen en bieden aan hen de kans zich maximaal te ontwikkelen.

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure