PRIVACY - AVG

Privacy - AVG


Het Christiaan Huygens College hecht grote waarde aan de privacy van de leerlingen, ouders, onze medewerkers en andere belanghebbenden binnen de scholen.
Wij zullen al het mogelijke doen om deze privacy te waarborgen door middel van technische maatregelen maar ook in ons gedrag en omgang met elkaar, waarbij de wettelijke voorschriften van de AVG als basis dienen. Onze beleidsstukken zijn een belangrijke afgeleide daarvan en geven ons handvatten om dit goed uit te kunnen voeren. U vindt onze beleidsstukken hieronder.
Wij staan natuurlijk open voor verbeterpunten. Heeft u tips, mail ons: privacy@huygenscollege.nl


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is voor iedereen van belang. Wij als organisatie zijn ons daar bewust van en zullen hier naar handelen. Hieronder staan snelkoppelingen naar de belangrijkste documenten die voor onze scholen van toepassing zijn. Daarin laten we zien hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Met alle Orionscholen samen hebben we twee functionarissen Gegevensbescherming aangesteld. Zij stellen zich hieronder voor. Voor het melden van een beveiligingsincident of datalek kunt u op de button klikken.

Heeft u een melding?
Meld het ons direct:
Melding beveiligingsincident/datalek

Heeft u een vraag aan ons privacyteam? Mail ons gerust.


Heeft u een vraag over de AVG en/of Privacy; vraag het ons:

Downloads

Privacy regeling
5 keer bekeken Download

Privacy beleid
3 keer bekeken Download

Privacy functionarissen

Lidwien Schalkijk
Ik ben Lidwien van Schalkwijk. Samen met Eric Dirkx vorm ik het FG team voor de Orionscholen. Na een inventarisatie over hoe ver het Christiaan Huygens al met privacy is, gaan we met het privacy team van de school aan de slag om aan de wet AVG te gaan voldoen. 
Graag denk ik met het privacy team over privacy vragen, datalekken en het gebruik van persoonsgegevens.

Eric Dirkx

Ook ik ben Functionaris Gegevensbescherming voor de Orionscholen. Onze inzet is er nu eerst op gericht om de scholen te adviseren en mee te helpen om de AVG praktisch toepasbaar te maken. Daarna pakken we langzaam maar zeker vanuit een onafhankelijke positie de toezichthoudende rol op. Aantoonbaar 24/7 secuur omgaan met persoonsgegevens die door de school en alle medewerkers binnen de school gebruikt worden, is ons uitgangspunt. Iedereen op school heeft te maken met privacy en alles wat daarbij komt kijken.

Wij zijn te bereiken via de e-mail fg@orionscholen.nl

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Von Flotowlaan 1
5653 AD Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips lyceum-mavo
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure