Code goed onderwijsbestuur VO

Code goed ONDERWIJSbestuur VO

De VO-sector is in beweging. Een stap hierin is de vaststelling van de herziene Code Goed Onderwijsbestuur die in werking is getreden op 1 augustus 2015.

Nieuw is dat de code zes lidmaatschapseisen bevat voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.

Het Christiaan Huygens College voldoet aan de herziene code goed onderwijsbestuur VO en heeft in haar statuten en regelementen de lidmaatschapseisen uit de code verankerd. Daarnaast is invulling gegeven aan de 47 benoemde richtlijnen voor goed bestuur.

Hieronder staan de downloads die aansluiten op de vereisten vanuit de code en invulling geven aan de publicatieverplichtingen.

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Von Flotowlaan 1
5653 AD Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips lyceum-mavo
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure